Temiz Çevre Yeşil Giresun Etkinliği

29.04.2024
6
Temiz Çevre Yeşil Giresun Etkinliği

İlgi kayıtlı yazıya istinaden Müdürlüğümüz tarafından 11.11.2021 saat 10:00 Çerkez Plajı bölgesinde  “Temiz Çevre Yeşil Giresun” sloganı ile çevre farkındalığının artırılması ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla temizlik etkinliği yapılacaktır. Bahse konu etkinliğe katılım sağlanması için; Sivil Toplum Kuruluşları, gönüllü dernek,vatandaşların etkinliğe davet edilmesi (Belediyemiz internet sitesi, sosyal medya, anons vb.) ve etkinlikle ilgili yürütülecek iş ve işlemler için ilgili birimlerin belirlenen tarih ve saatte hazır bulunması hususunda  gereğini arz ederim.