BELEDİYE MECLİSİNİN 13.02.2018 TARİH VE 65 VE 66 SAYILI KARARLARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT PAFTALAR