BELEDİYE MECLİSİNİN 12.03.2018 TARİH VE 97,98,99,100,103,106,107 VE 108 SAYILI KARARLARI İLE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT PAFTALAR