BELEDİYE MECLİSİNİN 07.06.2017 TARİHİNDE ONAYLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT PAFTALAR