Belediye Meclisi’nin 03/09/2020 Günlü Toplantısında Alınan Karar Özetleri