444 4 028

Sosyal Medyada Biz}

Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarih ve 390 sayılı kararı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17. maddesi ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenlemesi Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine ilişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8. Maddesi Gereği onaylanan, Giresun 3 .Derece Arkeolojik Sit Alanını kapsayan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları , İlan Metni ve İlgili Belediye Meclis Kararı

Belediye Meclisinin 08.10.2018 tarih ve 390 sayılı kararı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17. maddesi ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenlemesi Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine ilişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 8. Maddesi Gereği onaylanan, Giresun  3 .Derece Arkeolojik Sit Alanını kapsayan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları , İlan Metni ve İlgili Belediye Meclis Kararı
18 Ekim 2018
729 kez görüntülendi