Bizi Arayın 444 4 028

Sosyal Medyada Biz}

YEDİDEĞİRMENLER TABİAT PARKI

YEDİDEĞİRMENLER TABİAT PARKI

Yapımı yüzyıllar öncesine dayanan Yedideğirmenler Tabiat Parkı, doğal şelaleleri, mağaraları, obrukları ve eşsiz manzarası ile görülmeye değer bir mesire alanıdır. Cenevizlilerden kaldığı ve maden cevherleri için yapıldığı tahmin edilen değirmenlerin tahmini 400 yıl önce bölge halkı tarafından un değirmenlerine çevrildiği bilinmektedir.

Altısı halen aktif olarak kullanılan değirmenlerin olduğu bölge Çepni Kültürünün hakim olduğu bir bölge olduğundan mısır tarımı oldukça fazladır.

YEDIDEGIRMENLER NATURAL PARK

Yedideğirmenler which was built centuries ago is a promenade area with natural waterfalls, caves, potholes and unique views. It is known that the mills, which have been built by the Genoese for ores, were turned into flour mills by the people of the region 400 years ago.

In the region where six mills are still actively used, corn farming is quite high.

YEDIDEĞIRMENLER NATURPARK

Der Yedideğirmenler Naturpark wurde vor Jahrhunderten erbaut und ist ein Promenadenbereich mit natürlichen Wasserfällen, Höhlen, Schlaglöchern und einer einzigartigen Aussicht. Es ist bekannt, dass die Mühlen, die schätzungsweise aus Genua stammten und für Erze gebaut wurden, vor 400 Jahren von den Bewohnern der Region in Mühlen umgewandelt wurden.

Da die Region, in der noch sechs Mühlen betrieben werden, von der Chepni-Kultur dominiert wird, ist der Maisanbau recht hoch.

Fotoğrafları:

yedidegirmenler-001

yedidegirmenler-002

yedidegirmenler-003

yedidegirmenler-004

04 Eylül 2019
834 kez görüntülendi