Bizi Arayın 444 4 028

Sosyal Medyada Biz}

TOPAL OSMAN AĞA ANIT MEZARI VE ŞEHİTLİK

TOPAL OSMAN AĞA ANIT MEZARI VE ŞEHİTLİK

Topal Osman Ağa, Giresun´un Hacıhüseyin mahallesindeki Ferudunzadeler ailesindendir. Babası Hacı Mehmet Efendi, Annesi Zeynep hanım olup ailesi ticaret ile uğraşmakta idi. 1912 yılında balkan savaşı başladığına Osman Ağa ticaret işi ile uğraşmakta idi, babası askerlik bedelini ödemesine rağmen O gönüllü birlik oluşturarak savaşa katıldı. Savaşta göstermiş olduğu başarılarından dolayı Yarbaylık rütbesine kadar yükseldi. Bu savaşlarda sağ dizinden yaralanarak Gazi unvanını aldı .Daha sonra Giresun Gönüllüleri taburunu kurmuştur.

Kurulan bu tabur önce Ermeni saldırılarında görev almış. Daha sonra Giresun’dan topladığı 100 kişilik taburu Ankara’ya göndermiştir. Bununla birlikte Atatürk’ün ilk muhafız birliği Giresunlu’lardan kurulmuştur.

12 Ocak 1921 tarihinde 42. ve 47. Gönüllü Alayların kurulması çalışmalarını başlatmış. Mart 1921´deki Koçgiri ayaklanması Topal Osman Ağa komutasındaki 47. Gönüllü Alayının büyük katkıları ile bastırılmıştır.

Osman Ağa, komutasındaki Gönüllü Alayı ile birlikte Sakarya savaşına katılmıştır. Bu savaşta 42. Alay, Tirebolulu Binbaşı Hüseyin Avni Bey Komutasında büyük kahramanlıklar göstermiştir, Taşlıtepe sırtlarını kanlarının son damlasına kadar savunmuşlar. Bu alayın tamamını şehit veren Osman Ağa, Mangaltepe sırtlarında büyük kahramanlıklar göstermiştir.

Şehrimizin en önemli simalarından biri olan Topal Osman Ağa 1923 yılında vefat eden Osman Ağanın cenazesi önce Kale’de Kurban Dede’nin mezarının yanına defnedilir. Daha sonra 1925 yılında Mustafa Kemal Paşa’nın ilgilere verdiği emir üzerine Kale’nin en güzel yerine nakledilmesini ve anıt mezarının yapılmasını sağlamıştır. Mezar şehir merkezinde yer alan Giresun Kalesi’nin en güzel yerinde bulunmaktadır.

MONUMENTAL TOMB OF TOPAL OSMAN AGA

Topal Osman Aga is a member of Ferudunzadeler family in Hacıhüseyin neighborhood of Giresun. His father’s name is Hacı Mehmet Efendi and his mother’s name is Zeynep. They were dealing with trade. When the Balkan war started in 1912, Osman Aga was dealing with trade. Although his father paid for his military service, he joined the war by forming a voluntary unit. He rose to the rank of Lieutenant Colonel due to his success in the war. In these battles, he got the title of Gazi by injuring his right knee. Later, he founded the Battalion of Giresun Volunteers

Firstly, this battalion was assigned in the Armenian attacks. Later, he sent a battalion of 100 people he gathered from Giresun to Ankara. However, the first guard of Atatürk was established from the people of Giresun.

On 12nd of January in 1921, he started the establishment of 42nd and 47th Volunteer Regiments. The Kocgiri uprising in March 1921 was suppressed with the great contributions of the 47th Volunteer Regiment under the command of Topal Osman Aga.

Osman Aga participated in the Sakarya War with the Volunteer Regiment under his command. In this war, 42nd Regiment showed great heroism under the command of Huseyin Avni Bey as a major from Tirebolu. Taslitepe defended their backs until the last drop of blood. Osman Aga, who killed the whole regiment, showed great heroism on the ridges of Mangaltepe.

Topal Osman Aga, one of the most important values of the city, was died in 1923. His funeral was buried near grave of Kurban Dede in the castle. In 1925, upon the order given by Mustafa Kemal Pasha, it was transferred to most beautiful place of the castle and supported to built the monument. The tomb is located in the most beautiful part of Giresun Castle in the city center.

TOPAL OSMAN AĞA DENKMALGRAB

Topal Osman Aga ist ein Mitglied der Familie Ferudunzadeler im Stadtteil Hacıhüseyin in Giresun. Sein Vater war Hacı Mehmet Efendi und seine Mutter Zeynep. Als der Balkankrieg 1912 begann, war Osman Aga am Handel beteiligt. Obwohl sein Vater für seinen Militärdienst bezahlte, nahm er an dem Krieg teil und gründete eine freiwillige Militäreinheit. Er stieg aufgrund Ihrer Kriegserfolge in den Rang eines Oberstleutnants auf. In diesen Kämpfen wurde er zum „Gazi“ gekürt, weil er sich am rechten Knie verletzt hatte. Später gründete er das Bataillon der freiwilligen Helfer von Giresun.

  Dieses Bataillon war erstmals an den armenischen Angriffen beteiligt. Später sandte er ein Bataillon von 100 Leuten, die er von Giresun nach Ankara sammelte. Die erste Wache von Atatürk wurde von Personen aus Giresun gegründet.

Am 12. Januar 1921 begann er mit der Einrichtung des 42. und 47. Freiwilligenregiments. Der Kocgiri-Aufstand im März 1921 wurde mit den großartigen Beiträgen des 47. Freiwilligenregiments unter dem Kommando von Topal Osman Aga niedergeschlagen.

  Osman Aga nahm mit dem unter seinem Kommando stehenden Freiwilligenregiment am Sakarya-Krieg teil. In diesem Krieg zeigte das 42. Regiment unter dem Kommando von Major Hüseyin Avni Bey von Tirebol großes Heldentum und verteidigte die Bergrücken von Taşlıtepe bis zum letzten Tropfen ihres Blutes.

  Topal Osman Aga, eine der wichtigsten Persönlichkeiten unserer Stadt, starb 1923 und wurde erstmals in der Burg neben dem Grab von Kurban Dede beigesetzt. Später, im Jahr 1925, wurde die Burg auf Befehl von Mustafa Kemal Pasha an ihren schönsten Ort verlegt und das monumentale Grab errichtet.

 

Fotoğrafları:

topal-osman-001

topal-osman-002

topal-osman-003

topal-osman-004

topal-osman-005

topal-osman-006

topal-osman-007

09 Eylül 2019
625 kez görüntülendi