444 4 028

Sosyal Medyada Biz}

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Su ve Kanalizasyon Müdürü

Sedat KARABIÇAK

Başkan Yardımcısı Sedat Karabıçak 1971 yılında Giresun Merkez’de doğdu. Gazipaşa İlkokulu , Merkez Orta Okulu’nu tamamladıktan sonra , Giresun Lisesi’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 1994’de mezun oldu. Toplu Konut İdaresi Ankara Eryaman projesinde 2 yıl çalıştıktan sonra 1995 yılının başında askere gitmek üzere TOKİ’den ayrıldı. Van’ın Özalp ilçesinde jandarma asteğmen olarak görev yaptı. 1996 yılında askerliğini tamamladı.

2000 yılında Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde mühendis olarak göreve başladı. Su Kanal, Fen İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 5 yıl Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Plan Proje Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalıştı. 8 Ocak 2016 tarihinde ikinci defa Giresun Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atandı.Şu anda halen Su ve Kanal Müdürlüğü’nü yürütmektedir.

Sedat Karabıçak evli ve iki kız babasıdır.

Müdürlüğün Görev Alanları:

 Ana Fonksiyonu:

 İlgi: Mevzuatın, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.

İlgili Servisler :

Su Teknik İşler Servisi

Kanalizasyon Servisi 

İlgi: Mevzuatın, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.

 Müdürlüğün Görevleri : 

 1. Kentimizin sosyal yaşamında çok önemli yer tutan üst ve alt yapıların, hedeflenmiş olan işlerin planlanmasını ve elde edilmiş projelerin uygulanmasını yapmak ayrıca diğer kamu kuruluşlarınca yapılması planlanan işlerin Belediye tarafından takibi ve koordinasyonunu sağlamak,
 2. Diğer birimlerle koordine içinde olmak.
 3. Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak

 

Su Teknik İşler Servisi :

 1. Belediye hizmet alanı içerisinde içme suyu ihtiyacının karşılanması için gerekli her türlü kuyu, terfi merkezleri, ishale hatları, depo ve şebeke hatları için gerekli malzemenin tespitini yapmak.
 2. Mevcut su durumunu tespit etmek, acil olarak yapılması gerekli mevcut şebeke ile irtibatlandırılacak hatları programlamak ve yaptırmak.
 3. Öncelikli yapılması gereken şebeke, ana ve tali boru arızalarını yapmak. Depo ve pompa istasyonlarının yüklenici firmalarca yapılması sırasında kontrol etmek, işletme projelerini temin etmek.
 4. Doğacak arızalara anında müdahale etmek ve gidermek.
 5. Mevcut olan ve yeni tesis edilecek içme suyu hatlarını ve buna bağlı vana, tahliye, baca, terfi merkezleri, pompa istasyonları, su depoları vb. gibi tesislerin bakımı ve işletilmesi, meydana gelen arızaların giderilmesinden sorumlu olmak.
 6. Kullanılan istasyonların bakımı, işçi ve bekçiler için yaptırılan binaların ve kulübelerin küçük bakım işlerini, terfi hatlarının bakım ve temizliğini yürütmek.
 7. İçme suyu arıtma tesislerinde artırılan suların depolara ve şebekeye tevzi işlerini yapmak, şebekede oluşabilecek su kaçaklarını tespit ederek önlemeye çalışmak.
 8. İçme suyu depolarının çalışmalarını ve doluluklarını kontrol etmek.
 9. Yeni abonelerin şebekeye bağlanmasını sağlamak.
 10. İdarenin hizmet ve yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi  sağlamak üzere diğer birimlerle işbirliği yapmak.
 11. Pompa istasyonlarında çalışan her türlü motor, makine, elektrik tesis ve donanımı ile cihazların onarımlarını, onarımdan sonraki montaj, gerekli değiştirme ve yenileme işlemlerini yapmak.
 12. Tesislerde sabotaj vb. eylemlere karşı güvenlik tedbirlerini almak.
 13. Birimlerde kullanılan malzemelerin ambar kayıtlarını tutmak.
 14. İstatistik bilgileri ve aylık faaliyet raporlarını tanzim etmek.

 

Kanalizasyon Servisi :

 1. Şehrimizin kanalizasyon şebekesinin onarımını yapmak, şebekede meydana gelen her türlü arızanın giderilmesini sağlamak, yeni şebeke yapımı için gerekli çalışmaları yapmak, yağmur ızgaraları ve bacalarının temizliğini rutin olarak yaptırmak, yağmur ve sel baskınlarına karşı tedbir almak, yeni abone işlemlerini yaparak şube yolu bağlantısını yapmak, yapılacak inşaatların kanalizasyon şebekesine uygunluğunu kontrol etmek.
 2. Bağlantı Ekibi : Mevcut kanalizasyon şebekesine ilave olarak, yeni imara açılan bölge ve mahallelere kanalizasyon şebekesi yapımı, yeni döşenen kanalizasyon şebekesi ile kanalizasyon bağlantılarının yapılması ve değiştirilmesi gereken şebeke hatlarının yenilenmesini, parsel bağlantılarının yapılmasının sağlanması.
 3. Kanalizasyon Arıza Ekibi :Mevcut kanalizasyon şebekelerinde meydana gelen arızaların giderilmesi ve onarım etkinliklerini gerçekleştirmek.
 4. Yağmur Izgara Ekibi :Mevcut yağmur ızgaralarının temizlik ve tamiratını yapar. İmar düzenlemesi ile yeni açılan cadde ve sokaklara, yağmur ızgarası ile hatlarının yapım işini gerçekleştirmek.
 5. Vidanjör Ekibi :Kanalizasyon şebekesinde meydana gelen tıkanmaları basınçlı su ile açmak ve bu tıkanmaya neden kum, çakıl ve paçavraları temizlemek, çekici vidanjör ile fosseptik çukurlarının çekilmesi, ayrıca yoğun yağmur suyu ve pissu birikintilerini çekici vidanjör ile çekmek.
 6. Kanal Yapım Ekipleri : Kanalizasyon yapım ekiplerinin görev alanı yeni şebeke yapımı, şebeke ıslahı, yağmur suyu ızgarası yapımı, yağmur hattı yapımı.

Telefon: 444 4 028

Dahili Telefon: 167

Adres: Hacı Miktat Mah. Alpaslan Cad. GİRESUN

15 Mayıs 2018
2.293 kez görüntülendi