444 4 028

Sosyal Medyada Biz}

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Selim ÖZGÜREL

Müdürün Kısa Özgeçmişi:

1971 yılında Giresun ili Keşap ilçesinde doğdu. İlkokulu Giresun, Orta ve Lise eğitimine Trabzon’ da tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi – Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde eğitimini tamamlayarak mezun oldu. 1994 yılında Giresun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Şehir Plancısı olarak göreve başladı. 2014 yılından itibaren Giresun Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Selim ÖZGÜREL evli ve 3 çocuk babasıdır.


Müdürlüğün Görev Alanları:

Kurumun amaçları, prensip ve politikaları, strajejik plan ve hedefleri doğrultusunda konuları ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinin koordinasyonunu ve düzenini sağlamaktadır. Başkanlık Makamına , Belediyenin karar organlarına, Belediyenin diğer birimlerine , müdürlüğün alt birimlerine ve personeline, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla müdürlüğü temsil etmektedir. Temsil ettiği müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemleri; ilgili mevzuatına ve yönetmelikte belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamaktadır. Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları; etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde sevk ve idare etmektedir. Alt birimler arasında koordinasyonu ve çalışma huzunu sağlamakta olup gerekli denetimleri yapmaktadır. Müdürlük birimlerinin uygulama prosedürlerini, iş akış şemalarını ve bu süreçte kullanılacak standart form ve dokümanları hazırlatmak ve personelin bu prosedürlere uyarak iş ve hizmet üretilmesini temin etmektedir. Gerekli envanter çalışmalarını yaptırarak, müdürlüğün hassas görevlerini belirlemek ve hassas görevlerin gereklerini yerine getirilmesini sağlamaktadır.


Telefon: 444 44 28

Dahili Telefon: 157

Adres: Giresun Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü

15 Mayıs 2018
1.984 kez görüntülendi