Bizi Arayın 444 4 028

Sosyal Medyada Biz}

Tarih Rotası

Sel Değirmeni Mahallesi Yüzbaşısuyu Sokakta yer alan çeşme, tek yönlü bir sokak çeşmesidir. Çeşmenin kitabelik kısmına sonradan monte edildiği anlaşılan mermer üzerinde 21.08.1933 tarihinde inşa edildiği yazılıdır. Düşey dikdörtgen şeklindeki çeşmenin ön cephesi 4 metre genişliğe ve 3,5 metre yüksekliğe...
Osmaniye mahallesi Yeşiltepe Caddesinde bir evin altında yer alır. Çeşme hakkında bilgi veren dönem kaynağı yoktur. 1894 yılında inşa edilen Hoca Hanım Çeşmesi ile malzeme ve ön cephe düzenlemesi bakımından benzerlik gösterir. İki yönlü olan çeşmenin su haznesi sonradan üzerinde...
Kale mahallesinde meyilli bir arazi üzerinde yer alan okul binasında yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren dönem kaynağı mevcut değildir. Birinci Dünya Savaşında bu binada Rüştiye Mektebi açıldı. Günümüze sadece cephe duvarları ulaşan yapının örtü sistemi ve iç mekan...
Osmanlı padişahlarından Sultan II. Beyazıt’ın oğlu Şehzâde Abdullah, Trabzon sancak beyi iken, Trabzon’dan getirilen bir grup Türk aile, Taşbaşı Parkının üzerinde kurulan cami, medrese, imarethâne ve hamam etrafında yerleştirilerek, kentin ilk Müslüman mahallesi teşkil edilmiştir. Daha sonra Şehzâde Selim’in (Yavuz)...
Sultan Selim Mahallesi Eşref Dizdar Caddesi’nde bulunan Millet Bahçesi, yontma taştan yapılmış kemerli bir kapısı vardır. Kemerin üst ve iki yan taraflarında bulunan üç kitabeden, parkın “Memleket Bahçesi “ namı altında ve 1900(h.1318)yılında zamanın kaymakamı Münir Ziya ve Belediye Başkanı...
Yağlıdere ilçesi, Umutbükü köyü sınırları içerisinde yer alan Tarihi Ağa kemer Köprüsü H.1232 (1816) yıllarında Kethüdazade Mehmet Emin Ağa tarafından yaptırılmıştır. Geniş Tek bir kemerden oluşan Tarihi Kemer köprü kesme taştan yapılmıştır ve oldukça büyüktür. Yağlıdere diye adlandırılan derenin üzerinde...
Tirebolu ilçe merkezinde bulunan tarihî Tirebolu Kalesi (Saint-Jean) ilçenin kuzeyinde deniz içerisindeki bir yarımada üzerinde yer alan küçük bir kaledir. Yarımadanın doğal yapısına uygun olarak inşa edilen kaleye güneyden dik bir merdivenle çıkılır. Kale moloz taş malzeme ile yığma olarak...
Rum bir esnaf tarafından manifatura dükkânı olarak inşa edilmiştir. 1930’lu yıllardan 1980’li yıllara kadar da Yeşil Giresun Gazetesi tarafından kullanılmıştır. 1990’lı yılların sonunda restore edilerek Can Akengin Sanat Galerisi adıyla sergi salonu olarak hizmete açılmıştır. CAN AKENGİN ART GALLERY It...
Kalenin güneydoğusunda yer alan ve Zeytinlik Mahallesi adını alan semt eski tarihi Giresun evlerinden oluşur. Günümüzde bu bölgede 80 adet tescilli ev yer almaktadır. Dar sokaklardan oluşan Zeytinlik mahallesinde inşa edilen konutlar; taşlık, şenlik, çamaşırlık, sarnıç, çeşme, kuyu, müştemilat gibi...
Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid zamanında, Giresun Kazası Belediye Başkanı tarafından Hicrî 1307 (Miladî 1886) yılında Giresun Hükümet Konağı olarak yaptırılmıştır. 1912 yılında kapsamlı bir onarımdan geçirilmiş olan binanın 1917 yılında Birinci Dünya Savaşı sırasında, Rus donanması tarafından bombalanmış ve...
Yapı, Çınarlar mahallesinde geniş bir bahçe içerisinde yer alır. Rum Ortodoks Cemaati tarafından 1906 yılında Zükur Mektebi (erkek okulu) olarak inşa edilmiştir. Yapının tamamlanabilmesi için Sarıbayraktarzade Ahmet Efendi’nin 500 altın destek verdiği yönünde bilgiler vardır. 1922-1940 yılları arasında Jandarma Er...
Giresun Kalesi denizi ve karayı kontrol altında tutabilecek stratejik bir noktada kurulmuştur. Kenti ikiye bölen yarımadanın ucundaki tepe üzerinde, I. Pharnakes (M.Ö. 2. yüzyıl) tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Antik kaynaklarda “Bronz Duvarlı Kale” olarak anlatılır. Trabzon Rum İmparatorluğu`nun 1300`lü yıllarda...
« Önceki Sayfa