Bizi Arayın 444 4 028

Sosyal Medyada Biz}

İnanç Rotası

İnanç turizminin ilgi odağı konumundaki türbe Erzurum’un Horasan ilçesinden Boztekke köyüne geldiğine inanılan Şeyh Keramettin adlı bir hocanın ölümünden sonra yöre halkı tarafından yaptırılmıştır. Kitabesi yoktur ancak giriş kapısı üzerinde şeceresi yer almaktadır. Kare planlı düzgün kesme taşlarla inşa edilen...
Topal Osman Ağa, Giresun´un Hacıhüseyin mahallesindeki Ferudunzadeler ailesindendir. Babası Hacı Mehmet Efendi, Annesi Zeynep hanım olup ailesi ticaret ile uğraşmakta idi. 1912 yılında balkan savaşı başladığına Osman Ağa ticaret işi ile uğraşmakta idi, babası askerlik bedelini ödemesine rağmen O gönüllü...
Giriş kapısı üzerindeki kitabesinde caminin yerinde eskiden hayır sahibi bir kişi olan Hortumoğlu tarafından yaptırılmış bir mescidin bulunduğu bu mescidin zamanla harap olması nedeni ile Sarı Alemdarzade tarafından Nisan 1884 (Cemaziyel Ahir 1301 H.) tarihinde şimdiki caminin inşa ettirildiği yazılıdır....
Hacı Hüseyin Cami dikdörtgen planlı, kagir sistemde inşa edilmiş, beden duvarlarında bazalt, kapı ve pencere sövelerinde ise andezit taş kullanılmıştır. Dıştan kırma çatılı örtülü olan yapının ahşap tavanın ortasında bir kubbe bulunmaktadır. Cemaat yerinin tavanı 6 adet yuvarlak formlu ve...
Caminin ilk olarak 1661 (H. 1072) yılında Hacı Mittad Ağa tarafından inşa ettirildiği, 1841 (H. 1257) yılında ise Hacı Çalık Kapudan  tarafından onarımının yaptırıldığı, doğu cephesindeki giriş kapısı üzerinde yer alan kitabeden anlaşılmaktadır. Şimdiki cami cümle kapısı üzerindeki kitabeye göre...
yüzyılda Hasan Vehbi tarafından yapılan ve kuzey yönünde bulunan giriş kısmındaki mimarisi ile dikkat çeken cami kagir sistemde uzunlamasına dikdörtgen olarak inşa edilmiştir. Malzeme bakımından beden duvarlarında bazalt, kapı ve pencere sövelerinde kesme andezit taşı kullanılmıştır. Caminin, altında bodrumu, kuzeyinde...
Islahat Fermanı’nın ilanından sonra Çakrak Köyü’nde yaptırılan dört kiliseden biri olan “ikinci kilise”, yöredeki Rum eserlerinden biri. Giresun’u iç bölgelere bağlayan Yağlıdere-Alucra yolu güzergahında olması dolayısıyla yolu kullanan vatandaşların dikkatini çeken kilise ve kemer köprü, Rumların geçmişte bölgedeki yaşantıları hakkında...
Şebinkarahisar İlçesi’nin 11 kilometre doğusunda Sarıyer Köyü Kayadibi Mahallesi’nde bulunan manastır Bizans Dönemi’ne aittir. Sarp bir kayalığın ortasında büyükçe bir oyuk içerisine yapılmasıyla Trabzon Sümela Manastırı’nı anımsatan yapının buradan etkilenerek inşa edildiği tahmin edilmektedir.  Panaia ve Surp Sarkis adlarıya da...
Önceden sadece küçük bir mağara olan bu yapının genişletilerek M.S 4. Veya 5. Yüzyılda kiliseye dönüştürüldüğü tahmin edilmektedir. Bazı eski kaynaklarda yapının eskiden “Panaia” ya da “Surp Serkis” adı ile anıldığı, üç katlı olduğu ve Meryem Ana adına izafe edilen...
yüzyılın hemen başlarında inşa edilen Şeyh Keramettin Camii etkileyici sadeliğiyle dikkat çekmektedir. Dikdörtgen bir zemin üzerine inşa edilen cami, kesme taştan yapılmış ve barok özelliklere sahiptir. Yapının kapısı kuzey yönündedir. Caminin iç mekanı da tıpkı dış cephesi gibi sadeliğe hâkimdir....
yüzyıl mimarisi özelliklerini taşıyan caminin tüm cephelerinde kesme taştan dikdörtgen formlu 3 dilimli pencereler bulunmaktadır. Cephelerindeki 3’lü kemer düzenlemesi, gösterişli giriş kapısı, iç mekânda mihrap ve sütun kaidelerindeki zengin motifleri ile yapılmıştır. Camii’nin 1461 yılında yapıldığı 1896’da ise yenilendiği bilinmektedir....
Edebi değer taşıyan 2 adet kitabeye sahiptir. Bu kitabelere göre ilk cami 1830 yılında Dizdarzade eşi Emetullah Hanım tarafından inşa ettirilmiş, şimdiki cami ise 1912 yılında Sarımahmutoğlu Hacı Mustafa Efendi tarafından yeniden yaptırılmıştır. Giresun Kale Camii son dönem Osmanlı mimarisinin...
Sonraki Sayfa »