444 4 028

Sosyal Medyada Biz}

Giresun Belediyesi Belediye Mevzuatı

Teftiş Kurulu Yönetmeliği teftiskuruluyonetmelik
BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kanun Kabul Tarihi : 3/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 13/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25874 BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı,...
« Önceki Sayfa